Energi och Miljö

KÄLLSORTERING

 

Människor har alltid bildat sopor eller avfall av saker som de känner att de inte behöver eller kan använda längre. Förr i tiden när man flyttade omkring som människa brukade man bara lämna avfallet på det förra stället och inte släpa med det. Men när människor började stanna på ett ställe, som i städer och byar började detta bli ett problem. Var skulle man lägga soporna? Då fick någon en ide att samla allt på ett ställe, en soptipp. En soptipp kunde höra till i en skog eller kanske i vattnet. 

 

Man har inte börjat slänga mindre sopor men och andra sidan har vi lärt oss hur vi ska ta tillvara på det farliga ämnena. 

 

Hur är detta ett miljöproblem?

Det vi slänger kan innehålla farliga ämnen, som t.ex batterier eller lågenergilampor innehåller skadliga ämnen som är farliga för naturen. Dessa ämnen är olika sorter tungmetaller. Det är även farligt för oss människors hälsa. Kemikalier, som bland annat finns i en del färg och lösningsmedel kan också innehålla giftiga ämnen som man inte vill få ut i naturen. All matavfall som slängs drar till sig råttor som sedan sprider farliga sjukdomar. 

 

Men även om vi är duktiga på att återvinna mycket kan vi inte återvinna allt, detta läggs på hög för att sedan eldas upp. 

 

Problem i städer som inte återvinner

I Neapel är sopbergen öändliga. I centrala Neapel finns det cirka 3,000 ton avfall och hela 15,000 tom i regionens många provinsstäder. Det har aldrig varit så illa som nu. Den lokala avfallshämtningen har ersatts med att lokalbefolkningen bränner soporna direkt på gatan. Detta gör att brandkåren i närheten får jobba i dubbla skift men klarar inte av över 100 bränder varje natt. Varför det har gått såhär långt är för att soptipparna har stängts pga att de är fulla eller anses som hälsofarliga, detta är ett stprt bekymmer. Men man hade kunnat undvik det genom att sopsortera och återvinna men alla länder har tyvärr inte kommit lika långt som Sverige i denna frågan och detta måste man hjälpa dom med, annars sitter de där med sopor som läcker kopiösa mängder av farliga ämnen som kommer att förstöra hela samhället. Det är nu man ser vikten av att sopsortera och återvinna så att vi alla inte slutar som i Neapel. 

 

Problem i världen

EU producerar 8,7 miljoner ton elektroniskt avfall varje år och endast 25% av detta avfall samlas in, återvinns och återanvänds trots att dessa ämnen innehåller en rad giftiga ämnen och kemikalier,  och klassas som farligt avfall. Man vet ännu inte riktigt vart dessa avfall hamnar men en stor del av avfallet körs till afrika eller asien där vuxna och barn sorterar avfallet med bara händer, där kan de hitta metaller eller annat som de sedan kan sälja vidare. Där dessa soptippar befinner sig förorenas även marken, luften och vattnet så därför är det även en fara att leva där. 

 

Dessa är ett extremt problem, att vi säljer vårt skrot till andra länder för att de sedan bara ska dumpas där utan någon form av återvinning. 

-Nu måste elektronikproducenterna ta större ansvar för sina produkters hela livscykel, från att fasa ut användningen av de farligaste kemikalierna till att  återvinna skrotet, säger  Greenpeace talesperson. 

 

 

 

Metod:

Eftersom man nu ser att källsortering är ett stort problem så har jag valt att finna en lösning på detta som alla kan vara med att påverka! Min ide fungerar främst på allmäna platser såsom skolor, köpcentrum, affärer osv då man istället för att ha endast en papperskorg flera stycken eller minst fyra olika där man sorterar efter t.ex plast, papper, matavfall, och glas så att dessa inte blandas. Om jag hade utfört detta på riktigt hade jag antingen kunnat stå för det själv och betala för de olika papperskorgarna och gjort det synligt på vad som ska vara i vad. Eller så hade jag kunnat gå till t.ex rektorn på skolan och informerat honom om situationen och försökt inspirera honom till att källsortera på skolan. Jag hade även kunnat skicka ut reklamblad till de olika ställena där jag skulle vilja att källsorteringsmöjligheten skulle öka som t.ex ett köpcenter. 

 

Neutralisering av Syror

Syfte: Att genom Titrering med NaCl bestämma koncentartionen av syra i lösning. 

 

Material:

Stativ

Pipett

Bägare 

Byrett

HCL (saltsyra)

NaOH (natriumhydroxid)

BTB

 

Utförande: Vi började med att ställa upp stativet och fäste sedan fast en byrett som vi fyllde med NaOH. Under stativet ställde vi en bägare som var fylld med HCL och ca 2 st BTB droppar. Efter det så droppade vi långsamt ner NaOH i blandningen för att försöka få blandningen att bli neutral. Det ser man när färgen blir grön, men den får inte bli blå och detta kan skilja på en enda droppe.

 

Resultat:

 

Test 1

Test 2

Test 3

Medelvärde

8,2 (pH)

9,2 (pH)

6,3 (pH)

7,9 (pH)

 

 

Test 1: Här droppades det ner ca 5,2 ml

Test 2: Resultatet blev osäkert eftersom det började rinna utanför och vi inte kunde avgöra vilket värde det stod på innan det började rinna.

Test 3: Detta var den enda som fick ett korrekt svar vilket låg på nästan exakt 5,0 ml.

 

Slutsats: Eftersom det evdast var det sista försöket som blev felfritt och eftersom många andra fick samma resultat kan man komma överens om att vid ca 5 ml så kan NaOH neutralisera blandningen. 

 

När Na+ och Cl- neutraliseras bildar de tillsammans saltvatten och när OH- och H+ blandas bildar de tillsammans vatten (H2O). Na+ och Cl- sker när de delas i kontakt med vattnet, alltså inte är i fast form.

 

Koncentrationen av NaOH är dubbelt så stor som HCL (0,2 M och 0,1 M). Detta leder till att man behöver halva mängden NaOH för att neutralisera HCL. Detta kunde vi se när vi behövde 5ml NaOH för att neutralisera 1o ml HCL, därför kan vi se att Basen (NaOH) och dubbelt så stark som syran (HCL)

 

Felkällor:

När vi skulle göra vårt andra test så blev blandingen plötsligt grön och vi drog bort bägaren men då började det läcka NaHO och därför kunde vi inte se hur många ml vi använt. 

 

Det var även svårt att få till exakt så många droppar som skulle i, på den första hann vi inte ens se att den blev grön innan blandningen var blå. 

 

Forrest Gump- Part 1

The movie is about Forrest Gump, a man sitting on a bench waiting for a bus. Menwhile he starts to talk to the strangers sitting next to him. He talks about hes entire life. And begins with the leg braces he had to wear as a child. The other children bullied him for them. But i don’t think he cared. After all he had one friend. Jenny. She was his only friend. What we know about Jenny is that she has some problems at home. Forrest don’t undarstand it but we can figure out that her father is abusing her and her sister. Forrest lives in a big house with his only his mother who loves him! And because they got such a big house travelers use to live there. And one day Forrest teaches on of the guests a dance. The guest is no other than Elvis Presley at a young age. And later Elvis dances the dance Forrest teach him on TV. 

One day when some boys were hunting Forrest the leg braces broke and he started running. Very fast. And because he ran so fast, despite his below-average intelligence, he gets a chance to go to the university! But only to play in the fotball-team. Though thats not what matters to him. He doesn’t care about it at all. He only care about Jenny. 

Mitt Sråk

Klicka HÄR för att se min video om språk!

KÄLLOR:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kroppsspr%C3%A5k

http://www.foretagande.se/kroppssprak-om-kroppshallning-signaler-och-gester-och-varfor-du-ska-forsta-dem/

Skriven av Lena Nordin-Andersson

http://www.algonet.se/~fransren/sprhist/sprkfrm.htm

Skriven av:  Carl-Gustav Renmarke

BILDKÄLLOR:

http://de.fotopedia.com/items/flickr-403613652

http://www.flickr.com/photos/dave_traynor/841045738/sizes/m/in/photostream/

Tagen av- Dave Traynor

http://www.flickr.com/photos/71114118@N00/130337371/

Tagen av- Hombrelobo